Tuesday, 19 January 2016

Surah HUD (1~123)HUD, dari ayat 1~10;
[GS]
https://sites.google.com/site/p97selayang/3
Sumber,

HUD, dari ayat 11~20;
[GS]
https://sites.google.com/site/p75karang/3-1
Sumber,

HUD, dari ayat 21~30;

HUD, dari ayat 31~40;

HUD, dari ayat 41~50;
[GS]
https://sites.google.com/site/paskawtam/2-1/1
Sumber,

HUD, dari ayat 51~60;

HUD, dari ayat 61~70;
Sumber,

HUD, dari ayat 71~80;

HUD, dari ayat 81~90;

HUD, dari ayat 91~100;

HUD, dari ayat 101~110;


HUD, dari ayat 111~123;

Surah HUD (110~123)

HUD, dari ayat 110~123; 


110. Dan sesungguhnya Kami telah memberi kan Kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang Kitab itu.  Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhan mu, nescaya telah ditetapkan hukuman diantaa mereka.  Dan  sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekkah dalam keraguan yang gelisah terhadap Al-Quran.

111. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhan mu akan menyempurnakan dengan cukup, alasan pekerjaan mereka.  Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepada mu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui  batas.  Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang  yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. 

114. Dan  dirikan lah sembahayang itu pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk.  Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

115. Dan  bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah tiada mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

116. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dariapda mengerjakan kerosakan dimuka bumi, kecuali sebahagian kecil diantara orang-orang yang tidak Kami selamatkan diantara mereka,  dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

117. Dan Tuhan mu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

118. Jikalau Tuhan mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka sentiasa beselisih pendapat.

119. kecuali orang-orang yang diberi  rahmat oleh Tuhan mu.  Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhan mu keputusan Nya telah ditetapkan, sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya.

120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakan kepada mu, ialah kisah-kisah yang dengan nya Kami teguhkan hati mu, dan dalam surat ini telah datang kepada mu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.

121. Dan katakan lah kepada orang-orang yang tidak beriman; “berbuatlah menurut kemampuan mu, sesungguhnya Kami  pun berbuat pula?”.

122. Dan tunggulah akibat perbuatan mu, sesugguhnya kami pun mengunggu pula”. 

123. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ghaib dilangit dan dibumi dan kepada Nya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya,  maka sembahlah Dia, dan bertawakkal lah kepada Nya.  Dan sekali kali Tuhan mu tidak lalai dari apa  yang kamu kerjakan
.